فرهنگ فیلمهای جهان
38 بازدید
ناشر: پژوهشکده سیمای قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی